CENÍK SLUŽEB

Naše ceny a tarify

Máme rádi věci co nejjednodušší. Proto jsme pro vás vytvořili pouze dva jednoduché ceníky. Podívejte se.

STANDART
10 %
Měsíčně
Z čistého nájemného čili nájemného po odečtení všech nákladů souvisejících s pronájmem nemovitosti.
Kompletní správa nemovitosti.